Bảo hành

Bảo hành toàn cầu 2 năm không giới hạn km

  • Cho tất cả các xe mới
  • Phụ tùng chính hãng Volkswagen
  • Phụ kiện chính hãng Volkswagen

Bảo hành bề mặt và chất lượng sơn 3 năm không giới hạn km

Bảo hành thân xe chống rỉ sét 12 năm không giới hạn km

Thời hạn bảo hành đối với phụ tùng là 02 năm không giới hạn km ngoại trừ các phụ tùng hao mòn thông thường và hư hỏng do sử dụng quá mức hoặc do thay đổi đặc trưng sẽ không được bảo hành. Thời gian bảo hành căn thứ theo ngày đăng ký xe.
Thời hạn bảo hành không bị ảnh hưởng nếu có thay đổi chủ sở hữu của xe.
Các đại lý dịch vụ ủy quyền của Volkswagen tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện công tác bảo hành.

Hiệu lực bảo hành sẽ không tồn tại nếu:

Các lỗi hoặc hư hỏng xảy ra do:

  • Khách hàng không thông báo các trường hợp hư hỏng của xe.
  • Mặc dù được yêu cầu nhưng khách hàng không tạo điều kiện khắc phục sửa chữa trường hợp hư hỏng.
  • Xe được bảo dưỡng, sửa chữa bởi các xưởng dịch vụ bên ngoài không không thuộc hệ thống ủy quyền của Volkswagen/ nhà nhập khẩu World Auto.
  • Xe đã thay đổi thiết kế (độ xe) hoặc sử dụng các loại phụ tùng không chính hãng.
  • Khách hàng không tuan thủ hướng dẫn các dịch vụ, bảo trì và bảo dưỡng của xe theo quy định trong sổ bảo dưỡng giao kèm theo xe.
  • Những xe đang hoạt động nhưng không phù hợp tiêu chuẩn đặc trưng của nước sở tại.
  • Yêu cầu đổi xe mới (đổi xe trục trặc bằng xe mới 100%) sẽ bị từ chối, đặc biệt khi hư hỏng đã được sửa chữa xong.

Hao mòn thông thường:
Các chi tiết hao mòn tự nhiên sẽ không được bảo hành.
Những điều khoản bảo hành này được áp dụng cho tất cả các đại lý ủy quyền của Volkswagen tại Việt Nam.

0909 171 299
error: Content is protected !!